Osztálytermi színházi nevelési előadások

Osztálytermi színházi nevelési előadásainkkal „házhoz megyünk”, azaz tantermekbe visszük el azokat. Az előadások néző- és játékterét iskolapadokból és székekből alakítjuk ki, kiegészítve saját bútorainkkal, kellékeinkkel. Az előadásokat kinyitjuk a résztvevők felé, hogy a drámában kibontakozó konfliktusok miértjén gondolkozzunk a részt vevő diákokkal, és a színház nyelvén keresztül körüljárjuk azokat a krízishelyzeteket, amelyeket végigélnek a történetek szereplői. Az osztálytermi színházi nevelési előadás rendkívül friss és impulzív műfaja a színházi nevelési területnek, lehetővé teszi, hogy a fiatalok saját környezetükben, aktív részvételükkel közösen megtapasztalhassák a dráma szerepét az életükben.

Egy alkalommal egy osztály vagy egy iskolai kisközösség (20-35 fő) tud részt venni az előadáson. 30 iskolatárs még nem feltétlenül jelent közösséget, fontos, hogy ismerjék egymást, hogy egy csoporthoz tartozzanak (pl.: színjátszó csoport; sportcsapat stb.), hiszen elengedhetetlen, hogy a közös játék számukra biztonságos keretek között valósuljon meg. Az előadások nem igényelnek a részt vevő csoporttól semmiféle előismeretet, nem szükséges ismerniük az előadások kiindulópontjaként szolgáló drámákat, történeteket, és egyáltalán nem jelent problémát, ha a fiatalok korábban nem vettek részt hasonló programban. Sőt! Az előadás jó formája lehet a színházzal való első találkozásnak is.