178896683_3725430477582364_1447900106280737919_n

Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Nagyerdei Szabadtéri Színpad

70 éves múlttal

1950. június 10-én Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékával nyitotta meg kapuit a Nagyerdei Szabadtéri Színpad, mely az elmúlt évtizedekben Debrecen kulturális életének szerves részévé vált.

Közel 300 előadás

Megújulásunk óta a művészeti műfajok gazdag tárházából kínálunk színházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, családi és kertmozi-programokat a régió lakosai és vendégei számára.

Több mint 100.000 látogató

Évről évre nő az érdeklődés a rendezvényeink iránt, így gyorsan kell cselekednie annak, aki az 1017 fős nézőterünk legjobb helyéről szeretné élvezni a programokat. Újranyitásunk óta több mint 100 000 néző látogatta meg előadásainkat.

Információk

 • A szabadtéri színpadról

  Hatalmas erdei fenyők és kocsányos tölgyóriások között 1950-ben, a Nagyerdő egyik legszebb részén épült fel Debrecen szabadtéri színpada. Avató ünnepségén, 1950. június 10-én Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékát a szerző jelenlétében, Csenki Imre rendezésében mutatták be, melynek díszletét – egy stilizált székely szőttest és székelykaput ábrázoló színpadképet – Menyhárt József festőművész tervezte.

  Az azóta eltelt évtizedekben a Nagyerdei Szabadtéri Színpad szerves részévé vált a debreceniek kulturális életének; generációk sora szórakozott itt egészen az új évezred elejéig. Az ezredfordulóra azonban annyira leromlott a szabadtéri színpad állapota, hogy be kellett zárni. Az itt látott előadások emléke azonban még mindig élénken élt a városlakók szívében, és az idősebb korosztályoké mellett egyre hangsúlyosabban megjelent a közép- és fiatal generáció igénye is a színpad újranyitására.

  Debrecen önkormányzata ezért kiemelten kezelte a szabadtéri színpad ügyét, így amikor pályázat útján forrást is sikerült elnyerni hozzá, nem volt kérdés: a parkerdő kétmilliárd forint értékű rekonstrukciója többek közt tartalmazni fogja a szabadtéri színpad korábbi épületének felújítását, bővítését és akadálymentesítését is. Így az eredeti helyén, de megújulva, a kor követelményeinek megfelelve, 2014 nyarán ismét megnyitotta kapuit az észak-alföldi régió legnagyobb szabadtéri színháza, az 1017 fős befogadóképességű Nagyerdei Szabadtéri Színpad. Szintén programok megrendezésére ad lehetőséget a közvetlenül a Színpad főbejárata előtt létesült, a Békás-tó partján fekvő 500 férőhelyes Rendezvénytér is. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad – melyet újranyitásától a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft., 2022-től pedig a Csokonai Színház programoz és üzemeltet – e komplex fejlesztésnek köszönhetően kapta meg ismét a lehetőséget eredeti funkciója betöltésére: a magas színvonalú szórakoztatásra, immár a 21. század elvárásainak megfelelően.

  Ahol újra egymásra találunk

  A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nyári programsorozata, a Nagyerdei Szabadtéri Játékok minden év május 1-jétől szeptember 30-áig ível, mely az előadó-művészeti műfajok gazdag tárházából évente több mint negyven kulturális programot – színházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, családi és kertmozi-programokat – kínál a régió lakosai és vendégei számára. A Színpad emellett nyaranta a Bartók Béla Kórusverseny és Folklórfesztivál, a Nemzetközi Katonazenekari Fesztivál, a Debreceni Bor- és Jazznapok, valamint a Debreceni Virágkarnevál egyes programjainak is otthont biztosít.

 • Esőszabályzat

  Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a Csokonai Színház (a továbbiakban: Színház) által szervezett szabadtéri rendezvényekre, kedvezőtlen időjárási körülmények esetén az alábbi szabályok vonatkoznak:

  • A debreceni szabadtéri rendezvények nézőinek túlnyomó többsége évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkezik a helyszínre. A Színháznak az a szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri rendezvényt.
  • A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, ezért kérjük, hogy nézőink a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet, ha van rá lehetőségük, esőköpennyel készüljenek.
  • Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását.
  • Amennyiben az adott rendezvénynek van kijelölt esőnapja, a megvásárolt jegyet nem lehet visszaváltani.
  • A megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, ha a rendezvényt a Színház lemondja, vagy ha a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani.
  • A Színház fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt kedvezőtlen, szélsőséges időjárási körülmények esetén nem tartja meg és erről a nézőket bármikor, akár előzetesen a rendezvény napján, akár a helyszínen, közvetlenül az előadás megkezdése előtt, vagy az előadás megkezdését követően is tájékoztatja.
  • Ebben az esetben, ha esőnap meghirdetésre került, a Színház az előadást az esőnapon tartja meg.
  • Ha esőnap nem került kijelölésre, vagy az esőnapon is kedvezőtlenek az időjárási körülmények, a Színház jogosult a rendezvény lemondására.

  A Színház fenntartja továbbá a jogot, arra, hogy az adott előadás napján bármikor felmerülő, a hatókörén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan akadályok, vis maior bekövetkezte esetén (különösen, de nem kizárólagosan: betegség, az emberi egészségre súlyos veszélyt jelentő időjárási körülmények, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, a COVID-19 vírus okozta fertőzés, vagy más súlyos fertőzés következtében kialakult járványhelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet), az előadást a nap bármely időszakában, megfelelő indoklás mellett lemondja.

  Az előadás lemondásáról a Színház kommunikációs csatornáin (Facebook oldal, Instagram stb.) keresztül tájékoztatja a nézőket.

  Ha a kedvezőtlen időjárási körülmények az előadás helyszínén következnek be, az alábbi szabályok érvényesek:

  1. Szünet nélkül játszott (egyrészes) rendezvény esetén, ha a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került, a rendezvény megtartottnak minősül.
  2. Kétrészes rendezvény első része után bekövetkező: kedvezőtlen időjárás esetén szintén megtartottnak minősül a rendezvény, ha az a kedvezőtlen időjárás miatt az első rész megtartását követően szakad félbe.
  3. A Színház jogosult a rendezvény megkezdésével, illetve a megszakított első rész folytatásával

  a. EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetén, VAGY annak első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás, illetve műszaki, technikai akadályok bekövetkezte esetén

  • júliusban tartandó rendezvényeknél legkésőbb 22.00 óráig
  • augusztusi és szeptemberi rendezvényeknél legkésőbb 21.30 -ig VÁRNI.

  Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ rendezvény esetén a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a csokonaiszinhaz.hu weblapon olvasható. Ha nincs kijelölt esőnap a jegyek a jelen szabályzatban foglaltak szerint visszaválthatók, illetve más rendezvényre becserélhetők.

  b. KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetén, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás, illetve műszaki, technikai akadályok bekövetkezte esetén

  • júliusban tartandó rendezvényeknél legkésőbb 22.00 óráig
  • augusztusi és szeptemberi rendezvényeknél legkésőbb 21.30 -ig (18 órai kezdés esetén 19.30-ig, 19.30 órai kezdés esetén 21.00 óráig) VÁRNI.


  JEGY VISSZAVÁLTÁSA, JEGYCSERE

  A megvásárolt jegyek visszaváltása, cseréje kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

  Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény EGYRÉSZES RENDEZVÉNY esetén a teljes időtartamának felét megelőzően, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY esetén az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek

  • ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐRENDEZVÉNY ESETÉN – az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben visszaválthatók, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Színház jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).
  • ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ RENDEZVÉNY ESETÉN – a jegyek arra a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a nagyerdeiszabadteri.hu weblapon olvasható. Esőnapra tolódott rendezvényen bekövetkező kedvezőtlen időjárás esetén jegyvisszaváltásra csak akkor van lehetőség, ha a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Színház jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).

  Arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján, a Színház a helyszínen dönt.

  A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

  Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Néző a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.

  Kérjük kedves nézőinket, hogy jegyüket mindenképpen őrizzék meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

  Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy kedvezőtlen időjárás esetén a 2023. júniusi és júliusi előadásaink esőnapja a következő:

  • 2023. június 7. Tracy Letts: Augusztus Oklahomában – Esőnap: 2023. június 8.
  • 2023. június 12. 13. és 14. Vadak Ura – Esőnap: NINCS
  • 2023. június 20. és 21. Francis Veber: Balfácánt vacsorára – Esőnap: 2023. június 22.
  • 2023. június 27: Nyolcvan nap alatt a Föld körül – Esőnap: 2023. június 28.
  • 2023. július 2. Mezítláb a parkban – Esőnap: 2023. július 3.
  • 2023. július 4. A nulladik pec – Esőnap: 2023. július 5.
  • 2023. július 11. és 12. A Pál utcai fiúk – Esőnap: 2023. július 13.

  Azokban az esetekben, ahol KÉT ELŐADÁS KERÜLT MEGHIRDETÉSRE és VAN az előadásnak meghirdetett ESŐNAPJA, úgy

  • BÁRMELY ELŐADÁS kedvezőtlen időjárás miatti elmaradása esetén a jegyek automatikusan az előadások ESŐNAPJÁRA érvényesek.
  • MINDKÉT ELŐADÁS ELMARADÁSA ESETÉN:
  1. az ELSŐ IDŐPONTRA meghirdetett, elmaradt előadás jegyei automatikusan AZ ESŐNAPRA ÉRVÉNYESEK,
  2. a MÁSODIK IDŐPONTRA meghirdetett, elmaradt előadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben VÁLTHATÓK VISSZA, ILLETVE MÁS RENDEZVÉNYRE BECSERÉLHETŐK (jegyek becserélésére kizárólag a jegypénztárban váltott jegyek esetében van lehetőség).

  A fentiek alapján, amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről csokonaiszinhaz.hu honlapról tájékozódjon.

  A Színház a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja.

  Jó szórakozást és kellemes, emlékezetes előadásélményt kívánunk!

 • Fizetési módok

  A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere és büféi az előadások kezdete előtt háromnegyed órával nyitnak, ahol óriásperec, kávé, tea, üdítő és alkoholos ital, ülőpárna, valamint esőponcsó egyaránt kapható.

  Jegyvásárláskor az alábbi fizetőeszközöket fogadjuk el

  • A Csokonai Színház OTP/MKB (szabadidő zseb)
  • Bankkártya (American Express is)
  • OTP Cafeteria Card
  • Edenred Ticket Culture and Sport
  • Csokonai Színház által kibocsátott Ajándékutalvány
  • Erzsébet Szabadidő utalvány
  • Erzsébet Kultúra Utalvány
  • Erzsébet Ajándékutalvány
  • Erzsébet Kártya

  Fontos tudnivaló, hogy jegyfoglalásra jegyirodáinkban nincs lehetőség. Kérjük Önöket, hogy a megvásárolt belépőjegyeket az előadás végéig minden esetben szíveskedjenek megőrizni!

 • Akadálymentesség

  A Nagyerdei Szabadtéri Színpad akadálymentesen látogatható, továbbá mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel is rendelkezik.

  Mozgáskorlátozott nézőink számára a Nagyerdei Szabadtéri Színpad rendezvényeire törekszünk az igényeiknek legmegfelelőbb helyeket biztosítani, továbbá jegyvásárlásukat megkönnyíteni.

  Személyes jegyigénye egyeztetéséhez kérjük, hívja a +36 20 297 0788-es telefonszámot vagy írjon az info@csokonaiszinhaz.hu e-mail címre.

 • Jegypénztárak

  Csokonai Színház jegypénztára

  A Csokonai Fórumban: Debrecen, Csapó utca 30.
  Bejárat a Csapó utca és a Rákóczi utca kereszteződésénél található bejáraton.
  Nyitvatartás: hétfő-péntek 10-12 és 13-18 óráig

  Nagyerdei Szabadtéri Színpad

  H-4032 Debrecen, Nagyerdei park 6.
  Nyitás: előadás előtt egy órával

Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Elhelyezkedés

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad a debreceni Nagyerdő szívében, a Békás-tó partján található.

Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 6.
GPS koordináta: 47°33’16.0″N 21°37’33.8″E

Hogyan jutok oda?

Tömegközlekedéssel

1-es villamossal a Nagyerdei körút, Gyógyfürdő, Klinikák és Egyetem megállóhelyektől a Nagyerdei Szabadtéri Színpad gyalog 4-5 percre fekszik. Bővebb információ: www.dkv.hu

Személyautóval

Parkolási lehetőség a Ködszínház alatti mélygarázsban, a Nagyerdei körúton, a Pallagi úton, a Klinika előtt és az Oláh Gábor utcán.

Jegytípusok

Tekintse meg, hogy a nézőtéri rajzon jelzett helyről, hogyan láthatja a színpadot és az előadást.
A Szabadtéri Játékok előadásaira különböző árkategóriákban van mód jegyet vásárolni a kiválasztott ülőhelytől függően.

Vásároljon ajándékutalványt!

Belépőjegyekkel szeretné meglepni szeretteit, barátait, ismerőseit, de bizonytalan a színdarab kiválasztásban? Jutalomban részesítené munkatársát, de nem ismeri a kikapcsolódási szokásait? Vásároljon ajándékutalványt!

Galéria

Vegyen jegyet online az előadásokra!

A Csokonai Nemzeti Színház előadásaira jegyek a színház jegypénztáraiban vagy a jegy.csokonaiszinhaz.hu oldalon kaphatóak.