178896683_3725430477582364_1447900106280737919_n

Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Nagyerdei Szabadtéri Színpad

70 éves múlttal

1950. június 10-én Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékával nyitotta meg kapuit a Nagyerdei Szabadtéri Színpad, mely az elmúlt évtizedekben Debrecen kulturális életének szerves részévé vált.

Közel 300 előadás

Megújulásunk óta a művészeti műfajok gazdag tárházából kínálunk színházi előadásokat, komoly- és könnyűzenei koncerteket, családi és kertmozi-programokat a régió lakosai és vendégei számára.

Több mint 100.000 látogató

Évről évre nő az érdeklődés a rendezvényeink iránt, így gyorsan kell cselekednie annak, aki az 1017 fős nézőterünk legjobb helyéről szeretné élvezni a programokat. Újranyitásunk óta több mint 100 000 néző látogatta meg előadásainkat.

Információk

 • A szabadtéri színpadról

  Hatalmas erdei fenyők és kocsányos tölgyóriások között 1950-ben, a Nagyerdő egyik legszebb részén épült fel Debrecen szabadtéri színpada. Avató ünnepségén, 1950. június 10-én Kodály Zoltán Székelyfonó című daljátékát a szerző jelenlétében, Csenki Imre rendezésében mutatták be, melynek díszletét – egy stilizált székely szőttest és székelykaput ábrázoló színpadképet – Menyhárt József festőművész tervezte.

  Az azóta eltelt évtizedekben a Nagyerdei Szabadtéri Színpad szerves részévé vált a debreceniek kulturális életének; generációk sora szórakozott itt egészen az új évezred elejéig. Az ezredfordulóra azonban annyira leromlott a szabadtéri színpad állapota, hogy be kellett zárni. Az itt látott előadások emléke azonban még mindig élénken élt a városlakók szívében, és az idősebb korosztályoké mellett egyre hangsúlyosabban megjelent a közép- és fiatal generáció igénye is a színpad újranyitására.

  Debrecen önkormányzata ezért kiemelten kezelte a szabadtéri színpad ügyét, így amikor pályázat útján forrást is sikerült elnyerni hozzá, nem volt kérdés: a parkerdő kétmilliárd forint értékű rekonstrukciója többek közt tartalmazni fogja a szabadtéri színpad korábbi épületének felújítását, bővítését és akadálymentesítését is. Így az eredeti helyén, de megújulva, a kor követelményeinek megfelelve, 2014 nyarán ismét megnyitotta kapuit az észak-alföldi régió legnagyobb szabadtéri színháza, az 1017 fős befogadóképességű Nagyerdei Szabadtéri Színpad. Szintén programok megrendezésére ad lehetőséget a közvetlenül a Színpad főbejárata előtt létesült, a Békás-tó partján fekvő 500 férőhelyes Rendezvénytér is. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad – melyet 2022-től a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen programoz és üzemeltet – e komplex fejlesztésnek köszönhetően kapta meg ismét a lehetőséget eredeti funkciója betöltésére: a magas színvonalú szórakoztatásra, immár a 21. század elvárásainak megfelelően.

 • Házirend

  A házirend meghatározza a helyszínen tartózkodó személyek egymás iránti magatartását, valamint előírja az ingatlan rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére, megóvására szolgáló követelményeket. Közös érdekünk, hogy a használók biztonságos, kulturált környezetben töltsék idejüket a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon. A rendbontókkal szemben – figyelmeztetés után – szabálysértési eljárást kezdeményezünk, a károkozókkal szemben kártérítést érvényesítünk.

  1. A Csokonai Nemzeti Színház Debrecen (továbbiakban Színház) által üzemeltetett Nagyerdei Szabadtéri Színpad rendezvények ideje alatt tart nyitva.

  2. A Nagyerdei Szabadtéri Színpadon tartott zártkörű rendezvényeket meghívott vendégek látogathatják.

  3. Belépődíjas rendezvények látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.

  4. Az épület biztonsági kamerákkal ellátott őrzéséről Biztonsági Őrség gondoskodik.

  5. Az épület területére bármilyen italt, illetve ételt tilos behozni. Kizárólag a helyszínen található vendéglátó helyiségekből vásárolt étel és ital fogyasztható, csak az erre kijelölt helyiségekben, büfékben.

  6. Az épülethez tartozó – időszakosan üzemelő – büfében szeszes italt csak 18 éven felüli látogatók fogyaszthatnak.

  7. Ittas állapotban a rendezvények látogatása nem megengedett.

  8. Dohányozni kizárólag az arra kijelölt dohányzóhelyeken szabad.

  9. A rendezvényekről, eseményekről kép- és hangfelvételt kizárólag a Színház készíthet. Amennyiben a Színház által készített képfelvételek valamelyikén Ön is láthatóvá válik, ezzel kapcsolatban nem léphet fel követeléssel sem a felvétel készítőivel, sem az azt engedélyezőkkel szemben.

  10. A rendezvényekről a látogatók számára kép- és hangfelvétel készítése nem engedélyezett. Amennyiben a látogató a Nagyerdei Szabadtéri Színpad munkatársának felszólítására nem hagy fel az engedély nélküli hang-, illetve képrögzítéssel, a szervezők felszólíthatják a terület elhagyására. Az ilyen indokkal történő eltávolítás miatt a Színház kártérítésre nem kötelezhető.

  11. Kérünk mindenkit, hogy mobiltelefonjaikat az előadások idejére kapcsolják ki!

  12. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad területén 10 éves kor alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.

  13. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad előadásait - a kifejezetten gyermekelőadások kivételével – kisiskolás (6 éves) kor alatt nem javasoljuk. Kérjük vegyék figyelembe a korosztályi ajánlásokat az egyes előadásoknál!

  14. A Nagyerdei Szabadtéri Színpad területére közlekedési eszközt (babakocsit, kerékpárt, motorbiciklit, gördeszkát, rollert stb.) behozni tilos. A Nagyerdei park területén hagyott tárgyakért a Színház nem vállal felelősséget.

  15. Amennyiben a program alatt a részt vevő személy/személyek viselkedésükkel vagy hangoskodásukkal zavarják a többi látogatót, úgy a Nagyerdei Szabadtéri Színpad munkatársai felszólíthatják a rendzavarókat a rendezvény elhagyására. Az ilyen indokkal történő eltávolítás miatt a Színház kártérítésre nem kötelezhető.

  16. Állatot a Nagyerdei Szabadtéri Színpad teljes területére behozni tilos! Ez alól kizárólag a vakvezető, illetve indokolt esetben speciálisan képzett állatok képeznek kivételt.

  17. Az épület állagának megóvása mindannyiunk érdeke, az esetleges rongálások helyreállítására fordított költségeket a károkozókra hárítjuk.

  18. A Színház a műsorváltozás jogát mindenkor fenntartja.

  Házirendbe ütköző magatartás miatt feljelentést az épület üzemeltetője és a sérelmet szenvedett kezdeményezhet, a polgármesteri hivatal szabálysértési előadójánál. Kérjük Tisztelt Látogatóinkat, hogy a Házirend megtartásával segítsék elő a Nagyerdei Szabadtéri Színpad – mindenki megelégedésére szolgáló – működését.

 • Esőszabályzat

  Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy a debreceni Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen (a továbbiakban: Színház) által szervezett szabadtéri rendezvényekre, kedvezőtlen időjárási körülmények esetén az alábbi szabályok vonatkoznak:

  A debreceni szabadtéri rendezvények nézőinek túlnyomó többsége évről évre a kedvezőtlen időjárás kockázatára felkészülve érkezik a helyszínre. A Színháznak az a szándéka, hogy még kétséges időjárási viszonyok között is megkezdje, illetve folytassa az adott szabadtéri rendezvényt.

  A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere fedetlen, ezért kérjük, hogy nézőink a várható kedvezőtlen időjárásra való tekintettel hozzanak magukkal meleg és vízálló öltözetet, ha van rá lehetőségük, esőköpennyel készüljenek.

  Tájékoztatjuk kedves közönségünket, hogy a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon a rendezvény alatt esernyő nem használható, mivel az gátolja a nézők színpadra való akadálymentes rálátását.

  Amennyiben az adott rendezvénynek van kijelölt esőnapja, a megvásárolt jegyet nem lehet visszaváltani.

  A megvásárolt jegy csak abban az esetben váltható vissza, ha a rendezvényt a Színház lemondja, vagy ha a rendezvényt kedvezőtlen időjárás miatt a kitűzött esőnapon sem lehet megtartani.

  A Színház fenntartja a jogot, hogy a rendezvényt kedvezőtlen, szélsőséges időjárási körülmények esetén nem tartja meg és erről a nézőket bármikor, akár előzetesen a rendezvény napján, akár a helyszínen, közvetlenül az előadás megkezdése előtt, vagy az előadás megkezdését követően is tájékoztatja.

  Ebben az esetben, ha esőnap meghirdetésre került, a Színház az előadást az esőnapon tartja meg.

  Ha esőnap nem került kijelölésre, vagy az esőnapon is kedvezőtlenek az időjárási körülmények, a Színház jogosult a rendezvény lemondására.

  A Színház fenntartja továbbá a jogot, arra, hogy az adott előadás napján bármikor felmerülő, a hatókörén kívül eső, előre nem látható és elháríthatatlan akadályok, vis maior bekövetkezte esetén (különösen, de nem kizárólagosan: betegség, az emberi egészségre súlyos veszélyt jelentő időjárási körülmények, háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar, a COVID-19 vírus okozta fertőzés, vagy más súlyos fertőzés következtében kialakult járványhelyzet, egészségügyi veszélyhelyzet), az előadást a nap bármely időszakában, megfelelő indoklás mellett lemondja.

  Az előadás lemondásáról a Színház kommunikációs csatornáin ( www.csokonaiszinhaz.hu, Facebook oldal, Instagram stb.) keresztül tájékoztatja a nézőket

  Ha a kedvezőtlen időjárási körülmények az előadás helyszínén következnek be, az alábbi szabályok érvényesek:

  Szünet nélkül játszott (egyrészes) rendezvény esetén,ha a rendezvény teljes időtartamának fele lejátszásra került, a rendezvény megtartottnak minősül.

  Kétrészes rendezvény első része után bekövetkező kedvezőtlen időjárás esetén szintén megtartottnak minősül a rendezvény, ha az a kedvezőtlen időjárás miatt az első rész megtartását követően szakad félbe.

  A Színház jogosult, a rendezvény megkezdésével, illetve a megszakított első rész folytatásával

  a) EGYRÉSZES RENDEZVÉNY kezdetén, VAGY annak első fele alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás, illetve műszaki, technikai akadályok bekövetkezte esetén

  júliusban tartandó rendezvényeknél legkésőbb 22.00 óráig (21.00 órai kezdés esetén 22.30 óráig),

  augusztusi és szeptemberi rendezvényeknél legkésőbb 21.30 óráig VÁRNI.

  Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény annak első felét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ rendezvény esetén a jegyek a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a www.csokonaiszinhaz.hu weblapon olvasható. Ha nincs kijelölt esőnap a jegyek a jelen szabályzatban foglaltak szerint visszaválthatók, illetve más rendezvényre becserélhetők.

  b) KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY első részének kezdetén, illetve első része alatt jelentkező kedvezőtlen időjárás, illetve műszaki, technikai akadályok bekövetkezte esetén

  júliusban tartandó rendezvényeknél legkésőbb 22.00 óráig (21.00 órai kezdés esetén 22.30 óráig),

  augusztusi és szeptemberi rendezvényeknél legkésőbb 21.30 óráig (18.00 órai kezdés esetén 19.30 óráig, 19.30 órai esetén 21.00 óráig) VÁRNI.


  JEGYVISSZAVÁLTÁS, JEGYCSERE

  A megvásárolt jegyek visszaváltása, cseréje kizárólag az alábbi esetekben lehetséges:

  Amennyiben kedvezőtlen időjárás miatt a rendezvény EGYRÉSZES RENDEZVÉNY esetén a teljes időtartamának felét megelőzően, KÉTRÉSZES RENDEZVÉNY esetén az első rész végét megelőzően szakad félbe és a rendezvény nem kerül megtartásra, a rendezvényre szóló jegyek

  ESŐNAPPAL NEM RENDELKEZŐ RENDEZVÉNY ESETÉN - az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben visszaválthatók, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Színház jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).

  ESŐNAPPAL RENDELKEZŐ RENDEZVÉNY ESETÉN - a jegyek arra a kijelölt esőnapra érvényesek, amelynek időpontja a csokonaiszinhaz.hu weblapon olvasható. Esőnapra tolódott rendezvényen bekövetkező kedvezőtlen időjárás esetén jegyvisszaváltásra csak akkor van lehetőség, ha a rendezvény a kijelölt esőnapon sem került megtartásra. Ebben az esetben a megváltott jegyek az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben válthatók vissza, illetve más rendezvényre becserélhetők (jegyek becserélésére kizárólag a Színház jegypénztárában váltott jegyek esetében van lehetőség).

  Arról, hogy az adott rendezvény megtartásra kerül-e a rendezvény napján, a Színház a helyszínen dönt.

  A határidőn túli visszaváltásra a jegypénztárnak nincs lehetősége. A visszaváltásra a helyszíni pénztár nem kötelezhető. Az elmaradt rendezvény napján a jegyek helyszíni visszaváltására nincs lehetőség!

  Nem váltható vissza a megvásárolt jegy, ha a Néző a félbeszakadt rendezvényről távozott, ám az az időjárás kedvezőbbre fordultával aznap este, később, megtartásra került.

  Kérjük kedves nézőinket, hogy jegyüket mindenképpen őrizzék meg a rendezvény végéig, mivel ez szolgál arra, hogy félbeszakadt rendezvény esetén az annak pótlására kijelölt esőnapon ismét bejöhessen a nézőtérre!

  Tájékoztatjuk kedves nézőinket, hogy kedvezőtlen időjárás esetén a rendezvények alábbi időpontokban kerülhetnek megrendezésre:

  2024. június 24. Szigligeti Színház Nagyvárad: Csinibaba - Esőnap: 2024. június 25.

  2024. július 1. Orlai Produkció: Még egy kört mindenkinek - Esőnap: 2024. július 2.

  2024. július 9. Csiky Gergely Színház és Kultkikötő Produkció: Oscar - Esőnap: 2024. július 10.

  2024. július 15-16. Csokonai Nemzeti Színház Debrecen: A Pál utcai fiúk - Esőnap: 2024. július 17.

  2024. július 28-29. Csokonai Nemzeti Színház: A padlás - Esőnap: 2024. július 30.

  2024. augusztus 1. Magyar Nemzeti Táncegyüttes: Régi tánc, új nemzedék - NINCS ESŐNAP

  2024. augusztus 5-6. Thália Színház Budapest: Nőt vagy életet! - Esőnap: 2024. augusztus 7.

  2024. augusztus 13. Móricz Zsigmond Színház: Bolha a fülbe - Esőnap: augusztus 14.

  2024. augusztus 22. Szegedi Kortárs Balett: Carmina burana - Esőnap: 2024. augusztus 23.

  Azokban az esetekben, ahol KÉT ELŐADÁS KERÜLT MEGHIRDETÉSRE és VAN az előadásnak meghirdetett ESŐNAPJA, úgy

  BÁRMELY ELŐADÁS kedvezőtlen időjárás miatti elmaradása esetén a jegyek automatikusan az előadások ESŐNAPJÁRA érvényesek.

  MINDKÉT ELŐADÁS ELMARADÁSA ESETÉN:

  az ELSŐ IDŐPONTRA meghirdetett, elmaradtelőadás jegyei automatikusan AZ ESŐNAPRA ÉRVÉNYESEK,

  a MÁSODIK IDŐPONTRA meghirdetett, elmaradtelőadás jegyei az elmaradt rendezvényt követő munkanaptól számított 5 munkanapon belül a jegyvásárlás helyszínén, nyitvatartási időben VÁLTHATÓK VISSZA, ILLETVE MÁS RENDEZVÉNYRE BECSERÉLHETŐK (jegyek becserélésére kizárólag a jegypénztárban váltott jegyek esetében van lehetőség).

  A fentiek alapján amennyiben a fenti előadások egyikére váltott jegyet és az elmaradt, kérjük, a pótelőadás megtartásának aktuális részleteiről www.csokonaiszinhaz.huhonlapról tájékozódjon.

  A Színház a műsor- és szereplőváltoztatás jogát fenntartja. Jó szórakozást és kellemes, emlékezetes előadásélményt kívánunk!

  a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen Társulata

 • Fizetési módok

  Jegyvásárláskor az alábbi fizetőeszközöket fogadjuk el

  • A Csokonai Színház OTP/MKB (szabadidő zseb)
  • Bankkártya (American Express is)
  • OTP Cafeteria Card
  • Edenred Ticket Culture and Sport
  • Csokonai Színház által kibocsátott Ajándékutalvány
  • Erzsébet Szabadidő utalvány
  • Erzsébet Kultúra Utalvány
  • Erzsébet Ajándékutalvány
  • Erzsébet Kártya

  Fontos tudnivaló, hogy jegyfoglalásra jegyirodáinkban nincs lehetőség. Kérjük Önöket, hogy a megvásárolt belépőjegyeket az előadás végéig minden esetben szíveskedjenek megőrizni!

 • Akadálymentesség

  A Nagyerdei Szabadtéri Színpad akadálymentesen látogatható, továbbá mozgássérültek számára kialakított mosdóhelyiséggel is rendelkezik.

  Mozgáskorlátozott nézőink számára a Nagyerdei Szabadtéri Színpad rendezvényeire törekszünk az igényeiknek legmegfelelőbb helyeket biztosítani, továbbá jegyvásárlásukat megkönnyíteni.

  Személyes jegyigénye egyeztetéséhez kérjük, hívja a +36 20 297 0788-es telefonszámot vagy írjon az info@csokonaiszinhaz.hu e-mail címre.

 • Jegypénztárak

  A Csokonai Teátrum jegypénztára


  4024 Debrecen, Kossuth utca 10.

  Telefon: +36 52 / 314 770

  E-mail: jegypenztar@csokonaiszinhaz.hu

  Nyitvatartás:

  Hétfőtől péntekig: 9:00-19:00. Ebédidőben zárva. Ebédidő: 12:00-13:00

  Előadásnapokon az előadás kezdetéig, szabadnapra eső előadásnapokon az előadás kezdete előtti egy órában tart nyitva.


  A Csokonai Fórum jegypénztára


  4024 Debrecen, Csapó utca 30.

  Telefon: +36 20 / 297 2047

  E-mail: jegypenztar@csokonaiszinhaz.hu

  Nyitvatartás:

  Előadásnapokon az előadás előtti két órában tart nyitva.


  Nagyerdei Szabadtéri Színpad jegypénztára


  4032 Debrecen, Nagyerdei park 6.

  Előadásnapokon az előadás előtti egy órában tart nyitva.

  A Nagyerdei Szabadtéri Színpad nézőtere és büféi az előadások kezdete előtt háromnegyed órával nyitnak. A büfékben harapnivalók és italok széles választékából vásárolhatnak nézőink.

Nagyerdei Szabadtéri Színpad

Elhelyezkedés

A Nagyerdei Szabadtéri Színpad a debreceni Nagyerdő szívében, a Békás-tó partján található.

Cím: 4032 Debrecen, Nagyerdei park 6.
GPS koordináta: 47°33’16.0″N 21°37’33.8″E

Hogyan jutok oda?

Tömegközlekedéssel

1-es villamossal a Nagyerdei körút, Gyógyfürdő, Klinikák és Egyetem megállóhelyektől a Nagyerdei Szabadtéri Színpad gyalog 4-5 percre fekszik. Bővebb információ: www.dkv.hu

Személyautóval

Parkolási lehetőség a Ködszínház alatti mélygarázsban, a Nagyerdei körúton, a Pallagi úton, a Klinika előtt és az Oláh Gábor utcán.

Jegytípusok

Tekintse meg, hogy a nézőtéri rajzon jelzett helyről, hogyan láthatja a színpadot és az előadást.
A Nagyerdei Szabadtéri Színpad előadásaira különböző árkategóriákban van mód jegyet vásárolni a kiválasztott ülőhelytől függően. A jegyek árazása nem vonatkozik A Pál utcai fiúk jubileumi előadására, július 15-én.

1. Jegyár-kategória: 7900 Ft
2. Jegyár-kategória: 7490 Ft
3. Jegyár-kategória: 6990 Ft
4. Jegyár-kategória: 6490 Ft

Galéria

Vegyen jegyet online az előadásokra!

A Csokonai Nemzeti Színház előadásaira jegyek a színház jegypénztáraiban vagy a jegy.csokonaiszinhaz.hu oldalon kaphatóak.