Sajtótájékoztató

2024. január 22.

DEBRECEN 175 – Drámapályázat

DEBRECEN 175 – Drámapályázat

2024. január 22.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legmeghatározóbb fejezete, nemzeti identitásunk alapköve. Ebben a nemes küzdelemben Debrecennek különleges történelmi szerep jutott. Idén ünnepeljük a 175. évfordulóját annak, hogy Debrecen az ország fővárosaként a szabadságharc ügyének élére állt. Az országgyűlés 1849. április 14-én a Debreceni Református Nagytemplomban mondta ki Magyarország függetlenségét, a Habsburg-Lotharingiai-ház trónfosztását, és ekkor választották kormányzó elnökké Kossuth Lajost. Debrecen 1849 első felében a „szabadság őrvárosaként”, a haza „szíve és fejeként” írta be magát a magyar történelem nagykönyvébe.

E jeles történelmi évforduló alkalmából – Debrecen városának kezdeményezésére és támogatásával – a Csokonai Nemzeti Színház – Debrecen drámapályázatot hirdet.

Az évfordulós pályázat célja, hogy olyan új, egyéni, eredeti, magyar nyelvű művek szülessenek, amelyek bemutatják a „szabadság őrvárosának” történelmi időszakát, eseményeit, meghatározó és mindennapi szereplőit, örömeit és fájdalmait, a sorsfordító napokat és a hétköznapok történéseit.

Pályázni lehet minden műfaji megkötés nélkül olyan saját, egyéni, eredeti, magyar nyelvű, prózai vagy zenés színpadi művel, amely még nem jelent meg nyomtatásban vagy digitális platformon, nem mutatták be színpadon, nem nyert díjat korábbi pályázatokon, és felhasználási jogával – így különösen annak terjesztési, nyilvános előadásra, nyilvánossághoz közvetítésre vonatkozó jogával – harmadik személy nem rendelkezik.

A pályázat jellege:

Nyílt, jeligés, egyfordulós. A beérkező műveket egy öt fős szakemberekből álló zsűri értékeli.

A pályaműveket elbíráló zsűri:

Dr. Imre László, irodalomtörténész professor emeritus

Németh Ákos, drámaíró, a Drámaírói Kerekasztal elnöke

Dr. Fazakas Gergely, irodalomtörténész, intézetigazgató – Debreceni Egyetem

Szabó K. István, rendező, a Csokonai Nemzeti Színház- Debrecen művészeti vezetője

Dr. Gyürky Katalin, irodalomtörténész, dramaturg, műfordító, a Csokonai Nemzeti Színház  – Debrecen irodalmi referense

 

A pályázók köre, a pályázaton való részvétel feltételei:

Pályázhat bármely természetes személy, belföldről és a határon túlról, tekintet nélkül állampolgárságára, tartózkodási helyére vagy életkorára. Egy szerző csak egy művel pályázhat.

Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a bírálatban részt vesz, a bírálatban részt vevők

hozzátartozója, vagy aki a bírálók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.

A benyújtásra megjelölt határidőkön túl érkezett pályaművek nem kerülnek elbírálásra.

A pályázó tudomásul veszi, hogy:

− a pályázati kiírás feltételei magára nézve kötelezőek,

− a bírálati eljárás során született döntést el kell fogadnia, az ellen kifogással nem élhet,

− szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb

igény érvényesítésére nem jogosult,

− a pályázat során megadott személyes adatokat a pályázat kiírója kizárólag a pályázat

lebonyolítása céljából és annak időtartama alatt kezeli.

A pályázat benyújtása:

A pályázat leadási határideje: 2024. június 30.

 

A pályaművet Word vagy PDF formátumban a muveszeti.fotitkar@csokonaiszinhaz.hu címre kell

megküldeni. A megküldött dokumentum elnevezésében kizárólag a jelige és a mű címe szerepeljen. A pályamű anonimitásának megőrzéséről a pályázat kiírója gondoskodik a zsűrihez történő továbbítás során.

A pályázók értesítést kapnak arról, hogy pályázatuk beérkezett és továbbításra került a bírálók felé.

A műre vonatkozó terjedelmi elvárás: maximum 110.000 leütés (kb. 60 oldal)

A pályázat elbírálásának menete, eredményhirdetés:

A beérkezett műveket a zsűri kizárólag jeligével ellátva, a pályázó nevének feltüntetése nélkül kapja meg.

A szakmai zsűri értékelését követően eredményhirdetésre 2024 őszén a Csokonai Nemzeti Színházban, a VII. MagdaFeszt keretében kerül sor.

A pályázattal kapcsolatos további információ a muveszeti.fotitkar@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen, valamint a  0036 20 236 1497 telefonszámon kérhető.

 

Díjazás

Az első három helyen végzett mű szerzői pénzjutalomban részesülnek.

A díjazási keret 3 000 000 HUF.

A zsűri a díjazást megosztva is odaítélheti a pályázati keretösszegen belül.

 

Megvalósítás:

A pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályaművét I.-III. díjjal elismerik – az eredmény kihirdetését követő öt évben – a színpadi művet ősbemutatóként csak a Csokonai Nemzeti Színház mutathatja be, figyelemmel a hatályos szerzői jogi rendelkezésekre, illetve a Debrecen 175 évfordulóval összefüggő további döntésekre.

Debrecen, 2024. január 17.

 

Dr. Mátyássy Szabolcs

a Csokonai Nemzeti Színház- Debrecen igazgatója