Karaffa felolvasószínház

2023. november 28.

Petőfi Sándor – Zalán Tibor: Karaffa felolvasószínház 

Petőfi Sándor – Zalán Tibor: Karaffa felolvasószínház 

2023. november 28.

A Pannon Várszínház 2021-ben Petőfi Sándor születése közelgő, kétszázadik évfordulója, valamint a teátrum székhelye, Veszprém Európa Kulturális Fővárossá választása alkalmából meghívásos drámapályázatot hirdetett. A torzóban maradt, mindössze tizenöt oldalnyi Petőfi-dráma, a Karaffa újra-, illetve továbbírására tíz kortárs szerzőt kértek fel. Közöttük azt a Zalán Tibort, akinek elkészült és benyújtott pályaművét a Csokonai Nemzeti Színház Debrecen a Petőfi-emlékévet lezáró eseményként 2023. december 1-jén felolvasószínházi formában ismertet meg a közönségével.

Zalán Tibor átirata empatikus módon bontja ki a drámatöredékben felvázolt alaphelyzetet: a magyarok Habsburg-ház ellenes — vélt vagy valós — eperjesi összeesküvését vésztörvényszékkel és kivégzésekkel megtorló Antonio Caraffa motivációit több vonatkozásban családi drámaként tárja elénk. Egyfelől a főszereplő véres önkényét a gyermekkori traumáira vezeti vissza, másfelől az eperjesi közösségben egy féltékenykedéssel, szerelmi bonyodalmakkal amúgy is terhelt család áldozattá válását érzékelteti. Mégpedig bizarr színház a színházban-szituációval: az olasz származású titkos tanácsos ugyanis színjátéknak hívja a népet „szórakoztató” kivégzéseket, a panem et circenses jegyében a bitófát Teátrumnak becézi. Erre a drámaszövegben meglévő színházi jellegre is épít Szabó K. István rendező a debreceni társulattal, Mercs János főszereplésével bemutatandó előadásban.

Időpont: december 1. 18:00

Helyszín: Csokonai Fórum, Kóti Árpád terem

Az előadáson való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációt az info@csokonaiszinhaz.hu címen fogadjuk.