Ház-haza-egyház – Elkészült az eReDő második előadása

Ház – haza – egyház. A magyarság szent terei

Elkészült az eReDő. Feltáruló magyar múlt című előadássorozat második, már idén rögzített új előadása.

Grátz Antal építészmérnök egy rendkívül izgalmas területre vezet bennünket előadásában. Vajmi keveset tudunk műveltségünknek erről az oldaláról, talán azért is, mert a szerves építészet-felfogás értelmében nem csupán „térszervezési” kérdésekről van szó. A szerves világképben a mindenség emberszabású, az ember pedig „mindenség szabású”. Az építészet szerves megközelítése ezért az emberre, mint „alapegységre” és a szakralitásra, vagyis a „szent tér” és a „szent idő” egységére épül. Így válik érthetővé, hogy miként juthatunk el az embertől, mint a lélek elemi hajlékától a bennünk is működő nagy egészig, a makrokozmoszig. A több részesre tervezett előadás első egységében Grátz Antal a legkisebbtől, az embertől indulva, a viseletén keresztül halad az egyházig, a családnál egy fokkal  nagyobb közösség megszentelt hajlékáig.

Az előadás ide kattintva érhető el.