Annak ellenére, hogy Kun Lászlóról elég gazdag forrásanyag áll rendelkezésünkre, zaklatott, ellentmondásos, személyiségét mégis teljes homály fedi. A kortársakat is megdöbbentő “felnőttkori” kicsapongások, a minden erkölcsi normát felrúgó szilaj élet szinte bármilyen elképzelt karakterhez szépen simul: ez éppúgy lehet egy autonóm személyiség botrányt kereső lázadása, mint egy megtiport fiatal hím nemi királysága, de akár közönséges élvetegség, sunyi, önmagát sem vállaló hedonizmus is. Kun László esetében bármelyik lelki alkat elképzelhető.

A darab története a középkorban, a 13. században zajlik. Az ország királyává egy 12 éves gyereket koronáznak meg, IV. Lászlót, aki magyar apától és egy nomád, harcos kun fejedelem lányától származik. A keresztény és a pogány világszemlélet, vérmérséklet ütközik a gyerekben. Ezt a feloldhatatlan belső konfliktust erősíti fel, és teszi tragikussá az országot megosztó hatalmi harc, a folyamatos rivalizálás a főurak, az egyház és a királyi udvar között. Nincs közös vagy országos érdek, mindenki a másik kiszorításán, megsemmisítésén munkálkodik pillanatnyi önös szempontjai szerint.

Photo Gallery

cast

Writer
Kiss Csaba

Gyerek
ifj. Vidnyánszky Attila
Létmányi Attila

Fiatal
József Kádas

Érett
Trill Zsolt

Erzsébet anyakirályné
Anna Ráckevei

Kőszegi Henrik
Horváth Lajos Ottó

Csák Mátyus
László Miske

Ladomér (esztergomi érsek)
Árpád Kóti

Fülöp (fermói püspök, a pápa legátusa)
Márton András

Árbuz (kun vezér)
Zsolt Dánielfy

Kézai Simon (írnok)
Sárközy Zoltán

Kis Izabella (a Gyerek László jegyese)
Ágoston Krisztina
Gellén Fanni

Érett Izabella (a felesége)
Varga Gabriella

Édua (kun lány, a szerelme)
Egres Katinka

Béla (macsói herceg)
Tibor Mészáros

Törtel (kun harcos)
Csaba Krisztik

Kemencse (kun harcos)
Attila Kristán

Mandula (kun lány)
Földeáki Nóra

Köpcsecs (kun lány)
Kata Szűcs

Őrök (harcosok)
Simó Krisztián
Gergely Máté Kiss

Zenész
Arany Zoltán
Bálint Lajos
Dickmann Roland

 

Set Designer
Csanádi Judit

Costume Designer
Berzsenyi Krisztina

Choreographer
Katona Gábor

Dramaturg
Rácz Attila

Composer
Ditrói Kelemen László

Director
Kiss Csaba

First Performance: 2007. február 16.,
Main Stage