Első olvasatra talán inkább mesének tűnhet Goethe egyik legkülönösebb, legköltőibb szövege, A Zöld Kígyó és a Szép Liliom című elbeszélése. Ez egy rejtett utalásokkal teli, komoly gondolatokat hordozó példázat, melyet keletkezése óta sokan, sokféleképpen próbáltak már megfejteni, feltárni a szövegből és a párbeszédekből kiolvasható szimbolikus üzenetet, ám eddig inkább az irodalomtudomány, a filozófia, a szellemtudomány oldaláról közelítve. A mi előadásunk is erre tesz kísérletet, de mindezt a művészet, a színház eszközeivel teszi, ezért nem arra törekedtünk, hogy egyszerűen elmeséljük, elmagyarázzuk, hanem átélhetővé, érzékelhetővé tegyük azt, amit ez a több száz évvel ezelőtt élt zseni megsejtett, és ebben a történetben ránk hagyott. Goethe, a zseniális német költő és gondolkodó ebben a szövegben olyan kérdéseket feszeget, amelyeket még a mai, modern ember sem tudott meghaladni, nemhogy megoldani, és ki tudja, hogy erre képes lesz-e egyáltalán valaha. Hiszen minden gondolkodó ember érzékeli, hogy a szellem világa, az ideák mennyire eltávolodtak a fizikai lét, a test valóságától. Megbomlott a harmónia az emberi test és szellem között, és nagy kérdés, hogy helyre lehet-e még állítani ezt a kettészakadt állapotot.

Photo Gallery

Fotó: András Máthé

cast

Gergely Máté Kiss
Tibor Mészáros
Nagy-Kálózy Eszter
Nagy László Zsolt
Tóth László
Kinga Újhelyi
Artúr Vranyecz

 

Set Designer
Sárkány Sándor

Costume Designer
Földi Kinga

Dramaturg
Kozma András
Rideg Zsófia

Choreographer
Péter Gemza

Director's Assistant
Mispál Attila
Kozma András
Laczó Zsuzsanna
Rideg Zsófia

Composer
Mezei Szilárd

 

Director
Péter Gemza

 

First Performance: 2010. január 29.,
“Víg Kamara” Theatre