A Zsámbéki Színházi Bázis és a Debreceni Csokonai Színház előadása

Ha könnyeim, ha arcomon, Mint éles kések, mély árkot húznak,
S az égi fények a tárgyakon, Mint tövisek, szemembe szúrnak,
Ha bánatom, mely lelkemig hat, Akár a tőr, akár tüzes vas,
A dolgok közt, ha Rád találok, Tudom, nem az Élet vár ott,
Hanem, aki már messze jár S a Szavak között nem talál
Magának egy puszta helyet, Amelyben volna bent a Kezdet,
Legyőzve ott az Allegóriát Kezdődne a Feltámadás,
S mint ismeretlen nyelvű Textust Recitálnám a Resurexust:
Így írná testem majd a Végbe Az Exitust, akkor az Égbe’
Nem tudná semmi Gondolat, Hogy Krisztusunknak hódolat!
(Borbély Szilárd: Rosarium a Szavakért)

Borbély Szilárd két művét (Halotti pompa és a Míg alszik szívünk Jézuskája) fordítja le a színház nyelvére Vidnyánszky Attila. Merész vállalkozás, annál is inkább, mert két alapvetően eltérő alkatú, szemléletű művész találkozása ez: a költő számára “nincs katarzis, nincs feloldás”. Vidnyánszky Attila legsötétebb (Robero Zucco, Gyilkosság a székesegyházban, Szarvassá vált fiú…) témájú előadásai is nyújtanak valamiféle feloldást a néző számára, a rendező hisz a katarzis gyógyító erejében. Hol van hát a híd e két alkotó között?
“A gyilkosság igézetében él a világ…” A Halotti pompa hátterében egy felfoghatatlanul szörnyű tett áll, mint tőr a szívben, amely már csak tértől és időtől elemelten, a nyelv embertelenségén keresztül, az istenek néma világát sejtetve mondható ki. Himnikus formát választ a szerző, amely az ismétlést és az esendőséget hordja magában. A színház megrázóan sűrű terében rítussá válik a költői szöveg. A Míg alszunk szívünk Jézuskája játékos, olykor blaszfémiába hajló hangvétele átszövi az előadást. Talán a híd kettejük között épp ez: a születő élethez való viszonyulásuk.

Video gallery

cast

Bicskei István
Sándor Csikos
Vivien Edelényi
Gergely Máté Kiss
Anna Ráckevei
Kinga Újhelyi
Varga József
Oleg Zsukovszkij
Ifj. Vidnyánszky Attila

Zenei közreműködő
Pál István

 

Díszlet / Jelmez
Péter Ondraschek

Choreographer
Oleg Zsukovszkij

Dramaturg
Rideg Zsófia

Director’s assistant
Csaba Sóvágó

Prompter
Nánási Andrea

Stage Manager
Anikó Kató

 

Director
Attila Vidnyánszky

 

First Performance: 2008. szeptember 12.,
Zsámbéki Színházi és Művészeti Bázis

2009. január 30.,
Main Stage

Photo Gallery