Drámapedagógiai műhely a nők elleni erőszak tematizálására
Az InSite Drama és a Csokonai Színház drámapedagógiai műhelyt szervez a nők elleni erőszak tematizálására középiskolai tanárok számára.
Az elsősorban középiskolai korosztállyal dolgozó pedagógusoknak szóló műhelyünk arra készíti fel a tanárokat, szakembereket, hogy a nemi alapú erőszak témáját drámapedagógiai módszerekkel dolgozzák fel saját iskolai vagy iskolán kívüli csoportjaikkal.
A műhely anyagát az Antigoné Erasmus+ projektben résztvevő hat európai szervezet szakértőinek közreműködésével állítottuk össze (http://antigone-project.eu/).

Az egy személyes jelenléttel zajló alkalom és két online találkozás során a következőket kínáljuk a pedagógusoknak:
• a nők elleni erőszak témájának áttekintése
• a drámapedagógiai megközelítés elméleti alapjai
• sajátélményű foglalkozások a témát vizsgáló drámaórákból
• gyakorlat a drámaórák levezetésével kapcsolatban
• a saját csoporttal való alkalmazás lehetőségeinek átgondolása
• az elméleti háttéranyagot és drámaórákat tartalmazó kiadvány print és digitális formában

Amit a résztvevőktől várunk:
• aktív jelenlét a műhely személyes és online alkalmain
• legalább egy drámaóra kipróbálása saját csoporttal
• rövid beszámoló a saját csoporttal való alkalmazás tapasztalatairól

Továbbá, az érdeklődő tanárok számára lehetőséget kínálunk a műhelyhez kapcsolódó kutatásban való részvételre.

Műhelyvezető: Bethlenfalvy Ádám, drámapedagógus, színházi nevelési szakember

Helyszín: Csokonai Irodalmi Labor (Debrecen, Kossuth u. 1.)

Személyes jelenléttel zajló alkalmak:
• május 21. szombat, 10.00 – 17.30

Online alkalmak (zoom platformon):
• május 25. szerda, 18.00 – 20.00
• június 8. szerda, 18.00 – 20.00

A műhelyen való részvétel díjmentes. A tanúsítványt a saját csoporttal való alkalmazás után állítjuk ki a résztvevők számára.

Az Antigone projekt az Erasmus+ program keretében valósul meg.