CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VENDÉGÜL LÁTJA A MÚZSÁKAT

A belépőjegyek a Csokonai Színház jegypénztárában vásárolhatóak meg.
irodalmi estek a Déri Múzeumban

harmadik találkozás: 2013. november 14. 19 óra

Harmadik irodalmi estünkön Szabó Magdát – „a magyar irodalom nagyasszonyát” – elsősorban mint a Dóczy Gimnázium tanulóját és mint tanárt kívánjuk megidézni, aki egész életében rendkívül fontosnak tartotta az irodalom és a történelem megfelelő színvonalú és szellemű oktatását. Magyarországon a történelmet mindig kihagyásokkal, torzítva, felületesen tanították, követve az ideológiai irányvonalat – írja egy vitairatában. Márpedig az a tanár felelőssége, hogy hazugság és torzítás nélkül oktasson. „Olyan útravalóval kell ellátni a tanulót, amelyből kiviláglik, hogy magyar iskolába járt.”
A reál tárgyak és a tudományok táplálják a műveltséget, de nem adnak élményt. Élményt csak a művészet adhat – vallotta. Azért is írta történelmi drámáit, hogy történelmünket élményszerűen ismertethesse meg a közönséggel. Ebben az értelemben elmondható róla, hogy írásművészetében is hű maradt eredendő tanári habitusához. Arra volt a legbüszkébb, hogy debreceni polgár. De amikor műveiben a város szűken vett történelmét ábrázolta, akkor is mindig a legtágabb nagyvilág horizontjáig látott. Estünk a Csokonai Színház nagyszínpadán frissen bemutatásra kerülő Régimódi történet mögé vázolja föl Szabó Magda szellemiségét drámarészletek és önéletrajzi írások segítségével, valamint ízelítőt ad költészetéből is.

Szereposztás

Bakota Árpád
Csikos Sándor
Edelényi Vivien
Garay Nagy Tamás
Juhász Árpád
Kubik Anna
Orosz Csenge
O Szabó Soma
Papp István

Közreműködnek:
a Csokonai Nemzeti Színház Kórusa, karvezető: Gyülvészi Péter,
valamint a Sárga Áspis Projekt

Szerkesztő-rendező:
Csikos Sándor

Bemutató: 2013. november 14. 19 óra

Fotógaléria

(Fotó: Máthé András)

Az est során Szabó Magda következő műveiből hangzanak el részletek:

ÓKÚT
Kubik Anna, Edelényi Vivien, Orosz Csenge

ÉS HA MÉGIS, URAM?
IV.  Béla – O. Szabó Soma
Teuton – Csikos Sándor
Petrus – Juhász Árpád

AZ A SZÉP FÉNYES NAP
Géza fejedelem – Garay Nagy Tamás
Vajk – O. Szabó Soma

SZILUETT
Vörösmarty – Csikos Sándor
Kölcsey – Bakota Árpád
Ezredes – Papp István
Főhadnagy – Juhász Árpád

KIÁLTS, VÁROS!
Gál Nagy István – Csikos Sándor
Goda Benedek – Garay Nagy Tamás