CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VENDÉGÜL LÁTJA A MÚZSÁKAT

Bevezetés a lengyel költészetbe – Czeszław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert –

A belépőjegyek a Csokonai Színház jegypénztárában vásárolhatóak meg.

a Csokonai Nemzeti Színház zenés irodalmi estje a Déri Múzeumban

negyedik találkozás: 2013. december 12. 19 óra

Mivel negyedik irodalmi estünket egyfajta bevezetésnek szánjuk a modern lengyel költészetbe, meghívtuk rá a lengyel irodalom kiváló szakértőjét, Pálfalvi Lajos irodalomtörténészt is, hogy a versek elhangzása után kötetlen beszélgetés keretében segítse az érdeklődők tájékozódását és műértelmezését.

„A világ, bármit gondoljunk is róla roppant méreteitől, tehetetlenségétől, s önnön tehetetlenségünktől megijedve, elkeseredve az egyes teremtmények – emberek, állatok, s talán növények, mert honnan tudhatnánk, hogy a növények nem szenvednek – szenvedése iránti közömbösségünktől; bármit gondoljunk is a csillagsugarakkal átszőtt térségekről, ahol a csillagok körül ̶ még vagy már, ki tudja? ̶ hideg bolygókat véltek fölfedezni; bármit mondanánk is e roppant színházról, ahová van ugyan belépőjegyünk, de a jegy érvényessége nevetségesen rövid és két megváltoztathatatlan dátum határolja; bármit gondolnánk is róla – ez a világ csodálatos. Ám a „csodálatos” szó bizonyos logikai csapdát rejt. Általában az ejt ámulatba minket, ami eltér valamely ismert és általánosan elfogadott normától, nyilvánvaló dologtól, amihez régtől hozzászoktunk. Csakhogy ez a nyilvánvaló világ egyáltalán nem létezik. Csodálkozásunk és csodálatunk mindentől független, és nem következik semmilyen párhuzamból.
Igaz, hogy mindennapi beszédünkben, amikor nem gondolkodunk el minden egyes kifejezésen, olyanokat szoktunk mondani, hogy „hétköznapi világ”, „mindennapi élet”, a „dolgok megszokott rendje”… A költészet nyelvében azonban, ahol minden szónak súlya van, semmi sem hétköznapi, és semmi sem megszokott. Egyetlen kő, s fölötte egyetlen felhő sem. Egyetlen nap, s egyetlen rákövetkező éj sem. És mindenekfölött a világ egyetlen létezője sem.
Jól látható ebből, hogy a költőknek mindig is sok dolguk lesz.” (részlet Wisława Szymborska beszédéből, amit az 1996-os irodalmi Nobel-díj átvételekor mondott)

A lengyel nép törekvései iránti mindenkori lelkes szimpátiánk ellenére a modern lengyel költészet olyan a magyar nagyközönség számára, mint egy hatalmas és gazdag, ám máig felfedezetlen földrész. Pedig a négy Nobel-díjas közül, akiket a XX. századi lengyel irodalom adott a világnak, kettő bizony költő volt, még hozzá a legkiválóbbak közül való. Most társul adunk hozzájuk még egy nem kevésbé hatalmas szellemi óriást, megfogjuk a kezüket, s hármójuk szelíd és hozzáértő vezetésére bízzuk magunkat, hogy együtt járjuk be a lengyel verskontinens sokszínű lankáit. Mindhármuk közös jellemzője az európai kultúra mélyrétegeiben való alapos tájékozottság, a megélt történelem tragikuma iránti fogékonyság, a kifinomult ízlés, a hajlíthatatlan gerincű emberi tartás, és még valami, ami estünk megformálása szempontjából talán a legfontosabb. A játékosság  ̶ amit olykor finom irónia édesít, máskor kikerülhetetlen szarkazmus változtat keserűvé.

 

Múzsa-idéző

114677 fegyverekA Déri Múzeum Múzsaidéző műtárgyként azt a 16. századi szárnyas sisakot mutatja be, amit Báthory István terjesztett el magyar mintára a lengyel szárnyas lovasság körében, miután elfoglalta a lengyel trónt. A kovácsolt sisak igazi remekmű, s ezt nemcsak a félgömb alakú, azaz a magyar modorú nyakvédő, hanem a nyolcsávú, apró szívformákkal átlyukasztott vasszárnyak is igazolnak. Ez utóbbi vonatkozásában talán hermészi leleménnyel van dolgunk, hiszen az egyik feltételezés szerint a vágtázó lengyel lovas áttört mintájú sisakja az ellenség megtévesztésére erőteljes és rémisztő hangot adott.

Egyelőre ennek az előadásnak nincs kitűzött időpontja.

Szereposztás

 

Ráckevei Anna
és a Kaposvári Egyetem másodéves színművész szakos hallgatói:
Ács Eszter
Barta Ágnes
Berettyán Nándor
Berettyán Sándor
Bordás Roland
Fülöp Tamás
Katona Kinga
Kovács András
Krausz Gergő
Kránicz Richárd
Mikecz Estilla
Nagy Johanna
Roehnelt Zsuzsanna
Stefánszky István
Vas Judit

 

szerkesztő-rendező:
Mispál Attila

 

A versek elhangzása utáni kötetlen beszélgetésen szakértő vendégünk Pálfalvi Lajos irodalomtörténész, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára.

Az est során a következő versek hangzanak el:

Zbigniew Herbert:
A magyaroknak (Körner Gábor fordítása)

Czesław Miłosz:
A nap (Tandori Dezső)
Ének a világ végéről (Weöres Sándor)

Wisłava Szymborska:
Az élet, kapásból (Csordás Gábor)
A negatív önértékelés dicsérete (Kerényi Grácia)
Hitler első fényképe (Csordás Gábor)
Prospektus (Csajka Gábor Cyprian)

Zbigniew Herbert:
Öten (Körner Gábor)
Tövisek és rózsák (Körner Gábor)
A habozó Níké (Körner Gábor)

Czesław Miłosz:
Dal a porcelánról (Kerényi Grácia)

Zbigniew Herbert:
Tárgyak (Weöres Sándor / Gimes Romána)
A természetrajzos (Nagy László)

Wisłava Szymborska:
Brueghel két majma (Kerényi Grácia)

Zbigniew Herbert:
Az angyal kihallgatása (Nagy László)

Czesław Miłosz:
Az angyalokról (Zsille Gábor)

Zbigniew Herbert:
Szubsztancia (Nagy László)
Fortinbras gyászéneke (Nagy László / Körner Gábor)
Az ízlés hatalma (Körner Gábor)
A völgy kapujában (Körner Gábor)

Wisłava Szymborska:
Született (Csordás Gábor)
A Bábel tornyán (Kerényi Grácia)
Koboldmaki (Csordás Gábor)

Czesław Miłosz:
Európa gyermeke (Csordás Gábor)

Zbigniew Herbert:
A mitológiából (Körner Gábor)

Wisłava Szymborska:
Cím nélkül talán (Csordás Gábor)

Zbigniew Herbert:
A műhelyben (Nagy László)

Czesław Miłosz:
Imádság (Zsille Gábor)

Tóth Erzsébet:
Katyń földjén

Fotógaléria