Annak ellenére, hogy Kun Lászlóról elég gazdag forrásanyag áll rendelkezésünkre, zaklatott, ellentmondásos, személyiségét mégis teljes homály fedi. A kortársakat is megdöbbentő “felnőttkori” kicsapongások, a minden erkölcsi normát felrúgó szilaj élet szinte bármilyen elképzelt karakterhez szépen simul: ez éppúgy lehet egy autonóm személyiség botrányt kereső lázadása, mint egy megtiport fiatal hím nemi királysága, de akár közönséges élvetegség, sunyi, önmagát sem vállaló hedonizmus is. Kun László esetében bármelyik lelki alkat elképzelhető.

A darab története a középkorban, a 13. században zajlik. Az ország királyává egy 12 éves gyereket koronáznak meg, IV. Lászlót, aki magyar apától és egy nomád, harcos kun fejedelem lányától származik. A keresztény és a pogány világszemlélet, vérmérséklet ütközik a gyerekben. Ezt a feloldhatatlan belső konfliktust erősíti fel, és teszi tragikussá az országot megosztó hatalmi harc, a folyamatos rivalizálás a főurak, az egyház és a királyi udvar között. Nincs közös vagy országos érdek, mindenki a másik kiszorításán, megsemmisítésén munkálkodik pillanatnyi önös szempontjai szerint.

Fotógaléria

Szereposztás

Író
Kiss Csaba

Gyerek
ifj. Vidnyánszky Attila
Létmányi Attila

Fiatal
Kádas József

Érett
Trill Zsolt

Erzsébet anyakirályné
Ráckevei Anna

Kőszegi Henrik
Horváth Lajos Ottó

Csák Mátyus
Miske László

Ladomér (esztergomi érsek)
Kóti Árpád

Fülöp (fermói püspök, a pápa legátusa)
Márton András

Árbuz (kun vezér)
Dánielfy Zsolt

Kézai Simon (írnok)
Sárközy Zoltán

Kis Izabella (a Gyerek László jegyese)
Ágoston Krisztina
Gellén Fanni

Érett Izabella (a felesége)
Varga Gabriella

Édua (kun lány, a szerelme)
Egres Katinka

Béla (macsói herceg)
Mészáros Tibor

Törtel (kun harcos)
Krisztik Csaba

Kemencse (kun harcos)
Kristán Attila

Mandula (kun lány)
Földeáki Nóra

Köpcsecs (kun lány)
Szűcs Kata

Őrök (harcosok)
Simó Krisztián
Kiss Gergely Máté

Zenész
Arany Zoltán
Bálint Lajos
Dickmann Roland

 

Díszlet
Csanádi Judit

Jelmez
Berzsenyi Krisztina

Koreográfus
Katona Gábor

Dramaturg
Rácz Attila

Zeneszerző
Ditrói Kelemen László

Rendező
Kiss Csaba

Bemutató: 2007. február 16.,
Nagyszínpad