Színházi varró állás

Csokonai Színház

pályázatot hirdet Színházi varró munkakör betöltésére 

 

A munkaviszony időtartama:határozott idejű, 2024. december 31. napjáig tartó munkaviszony, mely együttes akarat szerint hosszabbítható

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debrecen megyei jogú város és Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok: Szabásminta vagy egyedi méret alapján majd kéziszerszámokkal vagy gépekkel készíti, átalakítja, javítja a jelmezeket, a színészek, énekesek, szereplők színpadi megjelenéséhez szükséges ruházatot.

 

 Pályázati feltételek:

 • Könnyűipari végzettség, szakképzettség
 • A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen

Elvárt kompetenciák:

 • Rugalmasság
 • Önálló munkavégzésre való képesség, ugyanakkor csapatmunkában részvételre való alkalmasság is
 • Logikus gondolkodás
 • Rendszerlátó képesség, munkafolyamatok átlátásának képessége

 

Pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • 1-3 év szakmai tapasztalat

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai (a munkakör betöltése előtt az iskolai végzettséget igazoló eredeti iratok bemutatása szükséges)
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a kiválasztási eljárás lefolytatása és a pályázat(ok) elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paluska Nóra nyújt a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen.

A Csokonai Színház tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázati eljárás során a pályázat benyújtásával kapcsolatos személyes adataikat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján kezeli: az adatkezelés a munkaszerződés létrehozásához szükséges lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezeléssel, a pályázók jogaival kapcsolatos bővebb tájékoztatás elérhető:

http://csokonaiszinhaz.hu/wp-content/uploads/CSSZ_Adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzata.pdf

 

A pályázatokat fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi elérhetőségeken benyújtani:

Elektronikus úton:Paluska Nóra részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül a megpályázni kívánt pozíció feltüntetésével.

Személyesen: Paluska Nóra részére címzett borítékban kérjük leadni az önéletrajzokat a Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth utca 10.) portáján.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, debrecen.hu2023. november 02.
 • DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – november 02.
 • Csokonai Színház honlapja – november 02.