Színházi fodrász állás

A Csokonai Színház pályázatot hirdet színházi fodrász munkakör betöltésére.

 

A munkaviszony időtartama:
Határozott idejű, 2024. december 31. napjáig tartó munkaviszony, mely együttes akarat szerint hosszabbítható

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő, napi 8 óra

A munkavégzés helye:
Debrecen megyei jogú város és Hajdú Bihar vármegye közigazgatási területe

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:
Ellátja az előadások alkalmával a szereplők külső megjelenéséhez kapcsolódó fodrászati feladatokat (hajmosás, vágás, festés, szükség esetén leborotválja vagy megnyírja a szereplők arcszőrzetét, borotvál, szakállat- és bajuszt igazít). Feladata a használt eszközök előkészítése, műszaki állapotának ellenőrzése, karbantartása, használat utáni tisztítása, fertőtlenítése.

Pályázati feltételek:

 • Fodrász végzettség
 • A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Hasonló munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
  Elvárt kompetenciák:
 • Önálló munkavégzésre való képesség, ugyanakkor csapatmunkában részvételre való alkalmasság,
 • Pontosság,
 • Stressztűrő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai (a munkakör betöltése előtt az iskolai végzettséget igazoló eredeti iratok bemutatása szükséges)
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 10.
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 17.
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a kiválasztási eljárás lefolytatása és a pályázat(ok) elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paluska Nóra nyújt a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen.
A Csokonai Színház tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázati eljárás során a pályázat benyújtásával kapcsolatos személyes adataikat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján kezeli: az adatkezelés a munkaszerződés létrehozásához szükséges lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezeléssel, a pályázók jogaival kapcsolatos bővebb tájékoztatás elérhető: CSSZ Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

A pályázatokat fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén benyújtani:

 • Elektronikus úton Paluska Nóra részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül a megpályázni kívánt pozíció feltüntetésével
 • Személyesen: Paluska Nóra részére címzett borítékban kérjük leadni az önéletrajzokat a Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth utca 10.) portáján.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, www.debrecen.hu – 2023. október 10.
 • DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – 2023. október 10.
 • Csokonai Színház honlapja – 2023. október 10.