Sajtóreferens állás

Csokonai Színház

pályázatot hirdet Sajtóreferens munkakör betöltésére

 

 A munkaviszony időtartama:határozott idejű, 2024. december 31. napjáig tartó munkaviszony, mely együttes akarat szerint hosszabbítható

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Debrecen megyei jogú város és Hajdú-Bihar vármegye közigazgatási területe

 

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

 • PR cikkek, hírek, interjúk, egyéb sajtómegjelenések írása.
 • Sajtóközlemények, háttéranyagok írása,
 • Újságírókkal való kapcsolattartás, sajtólista karbantartása, bővítése,
 • Sajtómegkeresések koordinálása, interjúszervezés,
 • Tartalmi együttműködések kialakítása médiumokkal,
 • Hírlevelek írása és szerkesztése,
 • Részvétel sajtóesemények megszervezésében és lebonyolításában,
 • Általános adminisztratív feladatok ellátása (pl. fotótár vagy sajtóarchívum kezelése)

 

 Pályázati feltételek:

 • Szakirányú főiskolai, egyetemi végzettség
 • Kommunikációs területen szerzett 2-3 éves tapasztalat
 • Kiváló szintű tájékozódás a kulturális életben, különös tekintettel Debrecen városára
 • Jó kommunikációs készség írásban és szóban egyaránt, a magyar nyelv kiemelkedő, kommunikációs helyzethez és műfajhoz illő, választékos és pontos használata, kitűnő fogalmazási és stilisztikai érzék, nyelvhelyesség,
 • A pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt és büntetlen előéletű legyen

Elvárt kompetenciák:

 • Önálló munkavégzés és csapatmunkára való képesség, önálló kezdeményezőkészség,
 • Stressztűrő képesség, rugalmasság, nyitottság,
 • Fokozott figyelemösszpontosítás, koncentráció, problémamegoldás, kreativitás,
 • Alkalmazkodóképesség, együttműködőképesség, empátia, pontosság, precizitás

A munkavégzés esetenként hétvégi, esti elfoglaltsággal jár, így elsősorban olyan pályázókat váruk, akiknek ez nem okoz gondot.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolatai (a munkakör betöltése előtt az iskolai végzettséget igazoló eredeti iratok bemutatása szükséges)
 • a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

 

Alkalmazás esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 15.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 20.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a kiválasztási eljárás lefolytatása és a pályázat(ok) elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Paluska Nóra nyújt a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen.

A Csokonai Színház tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázati eljárás során a pályázat benyújtásával kapcsolatos személyes adataikat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja alapján kezeli: az adatkezelés a munkaszerződés létrehozásához szükséges lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezeléssel, a pályázók jogaival kapcsolatos bővebb tájékoztatás elérhető:

http://csokonaiszinhaz.hu/wp-content/uploads/CSSZ_Adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzata.pdf

 

A pályázatokat fizetési igény megjelölésével kérjük az alábbi elérhetőségeken benyújtani:

Elektronikus úton:Paluska Nóra részére a munkaugy@csokonaiszinhaz.hu e-mail címen keresztül a megpályázni kívánt pozíció feltüntetésével.

Személyesen: Paluska Nóra részére címzett borítékban kérjük leadni az önéletrajzokat a Csokonai Színház (4024 Debrecen, Kossuth utca 10.) portáján.  

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Debrecen Megyei Jogú Város Honlapja, debrecen.hu2023. október 30.
 • DMJV Polgármesteri Hivatala Új Városháza hirdetőtáblája, 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. – október 30.
 • Csokonai Színház honlapja – október 30.